Upravit stránku
Úspěšně jsme zahájili projekt s názvem ZDEMAR – rozvoj kompetencí lidských zdrojů společnosti. Projekt, který je spolufinancován ze zdrojů EU, si klade za cíl za pomoci pestré škály vzdělávacích aktivit, zkvalitnit kompetence vybraných jedinců. Primárně se zaměřuje na dvě klíčové skupiny zaměstnanců. Kolegové na ekonomickém oddělení absolvují odborná školení v oblasti obecných IT dovedností se zaměřením na MS Excel a posléze školení již zaměřena čistě na prohloubení znalostí ekonomického směru. Druhá skupina vybraných zaměstnanců se bude v nadcházejících 12 měsících zdokonalovat v oblasti soft skills. Vybrané témata míří například do oblasti emoční inteligence, řešení konfliktů či leadershipu.
Máme se jistě na co těšit. Věříme, že vzdělávaní je klíč k dalšímu rozvoji naší společnosti.