Upravit stránku
Zarząd spółki buduje dynamiczną firmę specjalizującą się w transporcie towarów po osi, wysyłanie towarów i spedycje. Jednym z warunków, że możemy konkurować na rynkach europejskich, jest jakość oferowanych przez nas usług certyfikowana ISO 9001:2009.
Od momentu powstania w 1997 r. regularnie podwyższany jest roczny obrót firmy i naszym celem jest w dalszym ciągu utrzymywać ten trend, bez obniżania jakości i stabilizację na rynku jako jedna z wiodących firm w tej branży.
STOSUNEK DO KLIENTA

Nasza firma jest ściśle związana z klientem. Zapewniamy kompleksowe usługi w każdym kierunku. Celem wszystkich naszych działań jest zawsze w 100% spełnić wszystkie wymagania klientów co do wysokiej jakości transportu.
Poprawą wszystkich procesorów spółki i poprawą relacji z współpracującymi spółkami chcemy dotrzeć do pełnego osiągnięcia wymagań klientów i działać zgodnie z jego życzeniami i wymaganiami.

STOSUNEK DO WSPÓLNOTY I RYNKU
 • Naszym celem jest osiągnięncie pozycji lidera w przewozach między porównywalną konkurencją i rynkem europejskim.
 • Wszystkie procesy są w zgodzie z przepisami ustawowymi, zdrowia, higieny, bezpeczeństwa i warunków środowiskowych, które są regulowane prawem Republiky Czeskiej.
 • Dbamy optymalnego zapewnienia i wykorzystania niezbędnych środków.
STOSUNEK DO PRACOWNIKÓW
 • Każdy z naszych pracowników jest przekonany o potrzebie jakości dla dobra spółki i zna swoje obowiązki i pozycje w systemie jakości.
 • Jakościowa i odpowiedzialna praca każdego pracownika jest gwarancja sukcesu spółki.
 • Nasi pracownicy są wybierani na podstawie wiedzy, ale również wyższej wartości moralnej.
 • Pracownicy są  i pozostaną poprzez włąszanie kompleksowe, ustawiczne kształcenie i wspieranie zarządem spółki nośnikami wydajności naszej spółki.
 • W celu poprawy stosunków między ludżmi w spółce wspieramy socialnie i społecznie motywowany system.
 • Podstawą systemu jest technicznie silny, stabilny i zadowolony zespół pracowników.
STOSUNEK Z DOSTAWCAMI
 • Wszyscy nasi dostawcy są w stanie dostarczać dokładnie według naszych potrzeb i specyfikacji.
 • Mamy tylko wiarygodnych i sprawdzonych dostawców.
 • Potrzebujemy dostawców na tym samym poziomie jakości.
 • Dostawców oceniamy, wybieramy i pracujemy z nimi ściśle w celu spełnienia naszych oczekiwań.
Stosunek do systemu zarządzania jakością
 • Naszym celem jest utrzymanie zgody z wymaganiami normy ČSN EN ISO 9001:2009 i tym spełniemy wymagania systemu zarządzania jakością.
 • Kierownictwo spółki zobowiązuje się regularnie sprawdzać funkcjonalność systemu.
Ciągle doskonalenie i podejście proceduralne
 • Ta zatwierdzona i deklarowana polityka jakości nas zobowiązuje do stałej poprawy systemu.
 • Zmiany w organizacji zarządzana koncentrują sie na poprawie jakości produkcji spółki.
 • Poprawe jakości rozumiemy jako proces ciągły i systematyczny.
 • Spółka zapewnia wsparcie konieczne dla zapewnienia wszystkich procesów biznesowych, ich pomiaru, monitorowania i analizy w celu osiągnięncia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie.